Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - เครื่องผลิตและเติมจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ Bio Life

    เครื่องผลิตและเติมจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ Bio Life

  • เครื่องผลิตและเติมจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ Bio Life

    Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุดเด่นสำคัญ คือ Life Generator เป็นเครื่องผลิตจุลินทรีย์แบบเติมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัฒกรรมใหม่ สำหรับการลดภาระแรงงานในการดูแลและเติมจุลินทรีย์เข้าระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ ทั้งโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ