แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริษัทรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

    บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคม อาคาร หมู่บ้าน ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เพื่อจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการขบวนการผลิตในโรงงาน ให้ได้ค่ามาตราฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่นอกโรงงาน ATP เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียเราบริหารจัดการงานโครงการทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบเดินระบบ การซ่อมบำรุงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อาคาร โรงแรม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงกรองน้ำ 

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย

    ดูรายละเอียด