แคตตาล็อกออนไลน์

 • งานติดตั้งถังตกตะกอนน้ำใส Clarification

  งานติดตั้งถังตกตะกอนน้ำใส Clarification กระบวนการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกอนุภาคของแข็งหรือกลุ่มตะกอนออกจากน้ำใส ซึ่งหลังจากผ่านการตกตะกอนแล้วจะได้ส่วนน้ำใสและตะกอนของแข็งเข้มข้น โดยน้ำที่ได้จากระบบกำจัดตะกอนจะกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง ส่วนกากตะกอน (Sludge Cake) จะนำไปทิ้งบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้ การใช้กระบวนการตกตะกอนมีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ เพื่อกำจัดของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำ (Clarification) ใช้ในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำ อีกกรณีคือ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของตะกอน (Thickening) โดยใช้ในกระบวนการกำจัดตะกอน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับความเข้มข้นของตะกอน บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด สามารถออกแบบและติดตั้งถังตกตะกอน (Clarifier Tank) ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุด ประหยัดที่สุด ทั้งการลงทุนและต้นทุนการผลิต ทั้งยังผลิตและประกอบระบบด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ถัง

  ดูรายละเอียด
 • งานติดตั้งถังตกตะกอน Sedimentation Tank

  งานติดตั้งถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จุดประสงค์ของถังตกตะกอน คือ ให้ช่วยแยกน้ำใสออกจากฝุ่น แร่ธาตุ หรือ สารแขวนลอยชนิดอื่นที่ปนอยู่ในน้ำ ซึ่งอาจตกตะกอนเองจากน้ำหนักของตะกอน หรืออาจใช้สารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอนให้เร็วขึ้น เช่น สารส้ม PAC หรือ สารเคมีอื่น เพื่อเร่งเวลาในการตกตะกอนและได้น้ำใสออกมาในที่สุด บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับทำและติดตั้งถังตกตะกอนตามแบบ ชุดถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank) รับทำถังตกตะกอนน้ำเสียแบบตกตะกอนเคมี ถังตกตะกอนแบบมีชุดกวาดตะกอนในตัว พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสียไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด