Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler S...

    สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler S...

  • สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler S...

    ในระบบหม้อไอน้ำ (Boiler System) จะนำสารเคมีไปใช้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับระบบนั้นๆ โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องตะกรันต่างๆ และ การกัดกร่อนเนื่องจากการเกิดสนิม เพื่อการลดการใช้เชื้อเพลิง และยืดอายุของอุปกรณ์ บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำ (Operation & Maintenance) อีกทั้งงานบำรุงรักษา ระบบน้ำดี ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานของเราที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, เครื่องจักรไอน้ำเครื่องยนต์