Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS

    งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS

  • งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS

    เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS) เป็นเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ จะทำงานโดย มอเตอร์ ทำหน้าที่หมุนแกนเพลา เพื่อไปทำการตีน้ำ บริเวณผิวน้ำ ด้วยใบพัดตีน้ำจะเป็น การกวนน้ำ และ ตีน้ำ ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ชั้นผิวอากาศ - น้ำ เกิดการ สลับเปลี่ยน กันอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศ ลงไปในน้ำได้มาก เหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ ขนาดใหญ่ และ ลึก บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำ (Operation & Maintenance) อีกทั้งงานบำรุงรักษา ระบบน้ำดี ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ