แคตตาล็อกออนไลน์

  • งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Proc...

    งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Process (AS) ด้วยระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากจำเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงานและการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา-ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง จัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพหรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

    ดูรายละเอียด