Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler S...

  สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler S...

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - หม้อไอน้ำ IHI Thermax

  หม้อไอน้ำ IHI Thermax

 • สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler S...

  ในระบบหม้อไอน้ำ (Boiler System) จะนำสารเคมีไปใช้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับระบบนั้นๆ โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องตะกรันต่างๆ และ การกัดกร่อนเนื่องจากการเกิดสนิม เพื่อการลดการใช้เชื้อเพลิง และยืดอายุของอุปกรณ์ บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำ (Operation & Maintenance) อีกทั้งงานบำรุงรักษา ระบบน้ำดี ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานของเราที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, เครื่องจักรไอน้ำเครื่องยนต์

 • หม้อไอน้ำ IHI Thermax

  เครื่องกำเนิดไอน้ำ บอยเลอร์ (Boiler) จะได้รับความร้อนจากภายนอกหรือภายในก็ได้ จากนั้นจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำ จนกระทั่งน้ำกลายเป็นไอส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำเพื่อใช้ส่งผ่านความร้อนไปยังเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนค่าพลังงานถูกลงกว่าการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องจักร เราจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพสูง จึงใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักในด้านการประหยัดพลังงาน โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนอัตราการเผาไหม้ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ (ATP) เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม มาประยุกต์ใช้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหา ปรับปรุง ทั้งระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียของคุณ

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, เครื่องจักรไอน้ำเครื่องยนต์, อุปกรณ์และเครื่องใช้ห้องอบไอน้ำ