แคตตาล็อกออนไลน์

งานติดตั้งถังตกตะกอน Sedimentation Tank

ตราสินค้า :  ATP
คำค้นสินค้า :  งานติดตั้งถังตกตะกอน
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

งานติดตั้งถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จุดประสงค์ของถังตกตะกอน คือ ให้ช่วยแยกน้ำใสออกจากฝุ่น แร่ธาตุ หรือ สารแขวนลอยชนิดอื่นที่ปนอยู่ในน้ำ ซึ่งอาจตกตะกอนเองจากน้ำหนักของตะกอน หรืออาจใช้สารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอนให้เร็วขึ้น เช่น สารส้ม PAC หรือ สารเคมีอื่น เพื่อเร่งเวลาในการตกตะกอนและได้น้ำใสออกมาในที่สุด

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับทำและติดตั้งถังตกตะกอนตามแบบ ชุดถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank) รับทำถังตกตะกอนน้ำเสียแบบตกตะกอนเคมี ถังตกตะกอนแบบมีชุดกวาดตะกอนในตัว พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสียไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

สินค้าแนะนำ