แคตตาล็อกออนไลน์

งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS

ตราสินค้า :  ATP
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS) เป็นเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ จะทำงานโดย มอเตอร์ ทำหน้าที่หมุนแกนเพลา เพื่อไปทำการตีน้ำ บริเวณผิวน้ำ ด้วยใบพัดตีน้ำจะเป็น การกวนน้ำ และ ตีน้ำ ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ชั้นผิวอากาศ - น้ำ เกิดการ สลับเปลี่ยน กันอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศ ลงไปในน้ำได้มาก เหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ ขนาดใหญ่ และ ลึก

 

สินค้าแนะนำ