Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ตราสินค้า :  ระบบบำบัดน้ำเสีย
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน


บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่ : 99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ : 0-2981-9198
แฟกซ์ : 0-2981-9084
อีเมล : sale@atpinnovations.com
เว็บไซต์ : www.atpinnovations.com
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.30 น.
พิกัด : 13.88800291564 , 100.57597564649

สินค้าแนะนำ