แคตตาล็อกออนไลน์

บริษัทรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

ตราสินค้า :  ATP
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคม อาคาร หมู่บ้าน ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เพื่อจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการขบวนการผลิตในโรงงาน ให้ได้ค่ามาตราฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่นอกโรงงาน

ATP เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียเราบริหารจัดการงานโครงการทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบเดินระบบ การซ่อมบำรุงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อาคาร โรงแรม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงกรองน้ำ 

การใช้งาน

ระบบ Dissolved air floatation system (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำโดยใช้สารเคมี จำพวกพอลิเมอร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับอากาศเพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำแล้วจึงทำการกักเก็บไขมันเหล่านั้น เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง

สินค้าแนะนำ