แคตตาล็อกออนไลน์

รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Improvement

ตราสินค้า :  ATP
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริการแก้ไขปัญหาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน

สินค้าแนะนำ