แคตตาล็อกออนไลน์

สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบผลิตไอน้ำ Boiler System

ตราสินค้า :  ATP
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบหม้อไอน้ำ (Boiler System) จะนำสารเคมีไปใช้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับระบบนั้นๆ โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องตะกรันต่างๆ และ การกัดกร่อนเนื่องจากการเกิดสนิม เพื่อการลดการใช้เชื้อเพลิง และยืดอายุของอุปกรณ์

สินค้าแนะนำ