แคตตาล็อกออนไลน์

หม้อไอน้ำ IHI, Thermax Boiler

ตราสินค้า :  ATP
คำค้นสินค้า :  เครื่องกำเนิดไอน้ำ
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

หม้อไอน้ำ IHI, Thermax Boiler เครื่องกำเนิดไอน้ำ บอยเลอร์ (Boiler) จะได้รับความร้อนจากภายนอกหรือภายในก็ได้ จากนั้นจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำ จนกระทั่งน้ำกลายเป็นไอส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำเพื่อใช้ส่งผ่านความร้อนไปยังเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนค่าพลังงานถูกลงกว่าการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องจักร เราจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพสูง จึงใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักในด้านการประหยัดพลังงาน โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนอัตราการเผาไหม้ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย

สินค้าแนะนำ